ໃບຢັ້ງຢືນ

BSCI (1)
BSCI (2)
ISO9001
SGS-1
FDA-for-CE66FC--POM-1
ລາຍງານຜະລິດຕະພັນຫຼັກ---19999909_P+T-1